HMS

BO Rør og Elektro sitt viktigste mål innen helse, miljø og sikkerhet er at vår virksomhet skal drives slik at vi:

  • Unngår skader på personell, miljø og økonomiske verdier
  • Unngår arbeidsrelatert sykdom
  • Sikrer anleggenes tekniske integritet
  • Unngår pålegg fra norske myndigheter

 

BO Rør og Elektro skal oppnå disse målene gjennom å:

1

Integrere hensynet til helse, miljø og sikkerhet

(HMS Helse, miljø og sikkerhet) i alle selskapenes aktiviteter. Hensynet til helse, miljø og sikkerhet, og reduksjon av risiko for storulykke skal overordnes andre forretningsforhold.  

 

2

BO Gruppen skal være en god arbeidsgiver og oppdragsgiver.

I all aktivitet skal forhold knyttet til helse og sikkerhet tas alvorlig og følges opp.   Vår holdning er at alle uønskede hendelser kan unngås. Å fremme sunne holdninger, og utvikle en god HMS-kultur, er viktig for å nå våre mål.

 

Ønsker du oversendt vår handlingsplan eller varslingsplan ved ulykker, eller eventuell annen info rundt vår HMS, verneutstyr, arbeidstøyforhåndsregler, instrukser mm., vennligst kontakt oss på vårt hoved nummer eller pr. epost.

bilde 4