IK – INTERNKONTROLL - ELEKTRO

Vår samarbeidspartner innen internkontroll er AEK.
På deres innloggingsportal finner våre ansatte rutiner og prosedyrer for arbeid i elektriske lavspenningsanlegg. Vi kan rapportere uønskede hendelser og finne ut hvem som har bemyndigelse.

Under finner du info litt info om AEK, eller du kan finne all info på deres egne nettsider: www.aek.no

 

AEK info

AEK AS er en virksomhet som driver med:

 • WEB internkontroll for elektroinstallatør firmaer
 • Kurs innen elektro og førstehjelp HLR og hjertestarteropplæring
 • Og vi hjelper virksomheter med vanskelige områder å risiko vurdere som hvilket regelverk legger man til grunn ved arbeid i eldre installasjoner i forhold til ombygging, utvidelser nye installasjoner i eldre anlegg og vedlikehold hva skal man legge til grunn?
 • Vi selger også sikkerhetsutstyr og hjertestartere

AEK AS ønsker å tilføre andre virksomheter god og riktig kompetanse i forhold til myndighetskrav i elektriske anlegg for elektriske arbeider, elektrisk utstyr og elektrisk betjening

Innen førstehjelp og hjertestartere sørger vi for at dere for kvalifisert instruktører og kvalitetsutstyr. Husk hjertestartere redder liv!

Vi kan hjelpe dere med blant annet:

 • Sikkerhet og verneutstyr for alle folk som jobber eller er i elektriske anlegg
 • Stillingsinstrukser til instruert personell, bedrift autoriserte, elektroinstallatører, læregutter, elektrofagfolk og Internkontroll elektroansvarlige( IK EL)
 • Lovpålagte og andre nødvendige elektro og førstehjelpskurs
 • Internkontroll for elektroinstallatører
 • Internkontroll for næring og industrikunder
 • Hjertestartere
 • Kurser
 • AEK AS sin virksomhet består av følgende kompetanse:
 • Registrert virksomhet i DSB elektroregisteret www.dsb.no
 • Medlem i NELFO www.nelfo.no
 • Samarbeidspartner med norges største innen elsikkerhetskurs Trainor www.trainor.no
 • Utdannet innen førstehjelp med godkjenning etter Norsk førstehjelpsråd NFR http://www.norskforstehjelpsrad.no/
 • Registrert i registret til Norsk resucitasjonsråd Hjerte-lunge-redning og hjertestarter registret i Norge under Vestfold
 • AEK AS følger krav og råd til enhver tid på strømskader i forhold til:

Vår virksomhet jobber også med å lage den nasjonale prøven for elektroinstallatør industri

Etterhvert er det blitt mange elektroinstallatører som benytter vår internkontroll.

Også blant industri og næringskunder kan vi vise til å ha hjulpet blant annet Statens vegvesen, Posten, og mange andre med vår internkontroll og kompetanse.

bilde 5

 

 

 

referanse elektro, rør og ventilasjon