BO RØR OG ELEKTRO

BO RØR OG ELEKTRO AS leverer tekniske fag som rørlegger, elektriker og ventilasjon.
Vi tilbyr de forskjellige fag hver for seg eller samlet i en totalentreprise med felles koordineringstjeneste. Dette gjør oss til et godt valg for både små og store prosjekter.
Vi besitter stor kompetanse innen våre fagfelt og har meget god samkjøring på felles prosjekter. Ingen oppdrag er verken for små eller for store, og vi har som mål å alltid være konkurransedyktig på pris.
Vi består i dag av ca. 30 dyktige og faglig engasjerte medarbeidere. Samlet med alle fag er vi ca. 50 ansatte i BO Gruppen, hvor vi hadde en samlet omsetning i 2015 på Kr. 50. mill.

FORRETNINGSIDÈ
Forretningsideen til BO RØR OG ELEKTRO AS er å kunne tilby våre kunder alle typer rør og elektrotjenester i Bergen og Omegn.
Vi vektlegger høy faglig kompetanse og kvalitet, personlig kontakt og stor grad av individuell rådgivning og tilpasning.
Bedriften besitter god kompetanse og nødvendige godkjenninger innenfor sterkstrøm, svakstrømsområdet, VA-anlegg, sprinkling og sanitæranlegg.

bilde 11