Spørsmål og svar - Varmepumpe

 

Hva er fordelene med varmepumpe?

En varmepumpe kan sikre deg lavere oppvarmingskostnader, behagelig innetemperatur og renere luft. Samtidig som du gjør en positiv innsats for miljøet. Varmepumpe kan også brukes som air condition på sommeren.

Hvordan fungerer en varmepumpe?

 • Luft-luft varmepumpe: En luft-luft varmepumpe har en eller flere innedeler og en utedel. Varmepumpen henter ut varmeenergi fra uteluften, og flytter varmen inn i huset som varm luft.
 • Luft-vann varmepumpe: Varmepumpene luft-vann har en utedel og en innedel med to varmevekslere. Varmen fra luften ute transporteres til varmevekslerne, hvor den den ene produserer varme til oppvarming via radiatorer eller gulv, og den andre varmer tappevannet.

Hva slags type varmepumpe skal du velge?

 • Luft-luft varmepumper er et godt valg for deg som hovedsakelig har elektrisk oppvarming i boligen
 • Luft-vann varmepumper passer for deg med vannbåren oppvarming via gulvvarme eller radiatorer

Hvilken effektstørrelse på varmepumpen skal jeg ha og hva slags modell skal jeg velge?

Valg av modell og kapasitet avhenger blant annet av hvor i landet du bor, hvor stort boligareal du ønsker varmet opp og hvor godt boligen din er isolert. En autorisert forhandler eller installatør gir deg råd for valg av riktig modell og om hvor kraftig varmepumpen bør være.

Finnes det varmepumpe med flere innedeler?


Ja, mange merker har opp til fire innedeler på den samme utedel. Oppvarming fra flere punkter gir jevnere fordeling av varmen i en større del av boligen enn hva man oppnår med kun en innedel.

Hvor lang levetid er det på Toshiba sine varmepumper?


Man regner at en varmepumpe skal holde 12-15 år. Delene i varmepumpene er laget for 12 års uproblematisk drift. Imidlertid kan produktet vare lengre, og i visse tilfeller kortere, avhengig av driftsvilkår og vedlikehold.
For lengst mulig levertid, anbefaler vi jevling vedlikehold, i tillegg til service ca. hvert 2. år utført av autorisert forhandler.

Hvor mye lyd avgir en varmepumpe?

 • Innedel: Innedelens vifte avgir lyd avhengig av varmebehovet, og i vanlig drift høres varmepumpen som en normal PC.
 • Utedel: Utedelen avgir lyd avhengig av varmebehovet. Varmebehovet avgjør hvilket turtall kompressoren går på. En kraftig kompressor vil ved maksimalt turtall avgi høyere lyd enn en svakere kompressor. Imidlertid vil en kraftig varmepumpe oftere gå med redusert turtall og dermed avgi lite lyd. Utedelen avgir ca 45–50 db(A).

Virker varmepumpen når det er kaldt?


Ja, våres varmepumper avgir godt med varme og har høy kapasitet selv på kalde dager. Produktene som selges i Norge er spesialutviklet for optimal besparelse og høy varmeeffekt i kaldt klima.

Hva betyr effektfaktor (COP)?


COP, også kalt effektfaktor eller varmefaktor, angir forholdet mellom varmepumpens avgitte varmeeffekt og varmepumpens tilførte effekt fra strømnettet. Hvis varmepumpen varmer opp inneluften med en effekt som utgjør 4000 Watt, mens strømforbruket i varmepumpen er 1000 Watt, da er effektfaktoren 4.

Hva betyr årsvarmefaktor (SCOP)?


Årsvarmefaktor er gjennomsnittet av en varmepumpes effektfaktor gjennom et år. Det vil si antall kWh levert av varmepumpen per år, sett opp mot hva den forbruker av elektrisitet. Årsvarmefaktor sier altså noe om en varmepumpes evne til å spare strøm gjennom hele året, og jo høyere årsvarmefaktor, desto lavere strømforbruk.

Hva er f-gass sertifisering?


EU krever at alle som monterer varmepumper med kuldemedier som inneholder fluorholdige klimagasser må være F-gass sertifisert. Sertifiseringen innebærer at det stilles spesifikke krav til forsvarlig håndtering og lekkasjekontroll.

Kan jeg fjernstyre varmepumpen?

Ja, man kan kontrollere din luft-luft varmepumpe direkte fra mobiltelefonen eller internett. Man må ha en mottaker i f.eks i hytten som koster ekstra.

Hva er trinnløs regulering (inverter)?


Inverter-teknologien innebærer at kompressoren i varmepumpen reguleres trinnløst og man unngår at den slår seg av og på i perioder hvor varmebehovet er lavt, noe som gir en vesentlig jevnere innetemperatur og høyere komfort. Inverter-teknologien bidrar til betydelig høyere energibesparelse og gir i tillegg varmepumpen lengre levetid.

Hva er avgitt varmeeffekt?

Avgitt varmeeffekt viser hvor mange watt varmepumpen klarer å levere ved en gitt temperatur.

Kan jeg bruke varmepumpen som air condition?


Ja, de fleste varmepumper fungerer også som air condition når man ønsker det. Ved kjøledrift brukes det meget lite strøm.

Kan jeg benytte en innedel som kjøling på for eksempel soverommet om sommeren?


Ja, dette er mulig.Velges en utedel med flere innedeler kan disse plasseres forskjellige steder i boligen og stilles individuelt. Det er ikke mulig å ha kjøling på en innedel samtidig som en annen innedel varmer. Dersom det ikke er behov for varme om vinteren, men kun kjøling om sommeren, anbefaler vi å benyttet en rimeligere modell som er laget primært for kjøling.

Hvordan kan jeg beskytte utedelen?

Med et eget hus eller tak kan du beskytte varmepumpens utedel mot snø og regn. så lenge man ikke huset her helt tett, sånn at pumpen greier å suge inn luft å få blåst vekk luft.

Kan jeg fyre med ved selv om vi har varmepumpe?

Ja, når temperaturen stiger når man fyrer med ved, vil varmebehovet reduseres og varmepumpen vil automatisk regulere seg ned. Pass på at varmepumpen ikke står i auto. Da risikerer man at varmepumpen begynner å kjøle hvis temperaturen overstiger settpunkttemperaturen.

Skal jeg slå av varmepumpen når jeg ikke er hjemme?

Nei, varmepumpen er egnet for å holde grunnvarmen i boligen. Er man borte i lengre perioder kan temperaturen reduseres. Vær oppmerksom på at dersom varmepumpen står i auto vil den kunne kjøle på dagtid i perioder man har varmepumpen skrudd på, hovedsakelig på grunn av varmebehov. Dette gjelder spesielt vår og høst, når det er kaldt om natten og solen varmer om dagen.

Kan jeg senke temperaturen om natten eller når jeg er borte?

Ja, mange modeller har justerbar vedlikeholdsvarme slik at du kan holde en lavere temperatur uten å måtte slå av varmepumpen. Men Varmepumpen kan stå på en innstilling til en vært tid så lenge tempereaturen passer.

Trenger jeg andre varmekilder ved bruk av varmepumpe?

 • Luft-luft: Ja, selv om alle luft-luft modeller fungerer svært bra når det er kaldt ute, må du påberegne på ekstra kalde dager å tilleggsvarme med for eksempel peis eller panelovn.
 • Luft-vann: Med en luft-vann varmepumpe vil man ikke trenge andre varmekilder enn det som er en del av det vannbårne varmeanlegget. På kalde dager kan varmepumpen, avhengig av systemløsning, automatisk koble inn en el-tilsats for å dekke det resterende energibehovet.

Hvor bør varmepumpens innedel plasseres?

 • For luft-luft varmepumper: For å sikre effektiv varmefordeling i boligen, bør innedelen(e) til varmepumpen plasseres i nærheten av de store oppholdssonene hvor varmebehovet er størst.
 • For luft-vann varmepumper: Innedelen og varmtvannstanken til en luft-vann varmepumpe plasseres normalt i et teknisk rom i boligen. En fordelingsstokk fordeler varmen til soner i boligen. Hvis man ikke har et teknisk rom fra tidligere, er det ofte gunstig å plassere innedelen der dagens varmtvannsbereder står.

Hvor bør varmepumpens utedel plasseres?

 • Korrekt plassering av utedelen er avgjørende for effektiv og stillegående drift og energisparing på lang sikt. Det anbefales at utedelen blir plassert diskret på et stativ på bakken, eller festes til grunnmuren, skjermet for vær og vind.
 • Utedelen kan festes på trevegg, men på grunn av risiko for resonans anbefaler vi at den settes på bakkefeste eller med festebraketter på grunnmur.

Kan jeg installere eller demontere varmepumpen selv?

Nei, det er ulovlig for privatpersoner å installere eller demontere varmepumpen selv. Dette fordi det medfører risiko for personskader og det kan i tillegg gi utslipp av drivhusgasser. Det kreves kunnskap og spesialverktøy for å montere en varmepumpe. Montasje må derfor utføres av en autorisert installatør.

Må jeg søke kommunen for godkjennelse før montering av varmepumpe?


Generelt sett er montering av varmepumpe ikke søknadspliktig til kommunen. Bor man i blokk/borettslag bør man forhøre seg om hvilke regler å krav borettslaget har.

Kan innedelen monteres lavt på vegg med utblåsning langs gulv?

Ja, dette er fullt mulig. gjerne under et vindt slik at kulderaset fra vindet går ned i pumpen, å spres videre. Møbler kan hindre effektiv luftsirkulering. Vær oppmerksom på at gulvbelegget må tåle temperaturskiftningene. Spør gjerne forhandler om det lar seg gjøre.

Hvordan behandles varmepumpen når denne skal demonteres og kastes?


Demontering av varmepumpen må utføres av en fagkyndig person. Kuldemediet og kompressorens smøremiddel skal tappes på egnet beholder og leveres inn til et godkjent mottak. Resten av varmepumpen er klassifisert som EE-avfall og skal behandles deretter. forhandleren du kjøpte varmepumpen av, er pliktig å ta gammelt utstyr kostnadsfritt i retur, men kan ta seg betalt for demontering og frakt til eget verksted.

Boligen har mekanisk balansert ventilasjonssystem. Hvordan påvirker dette varmepumpen?


Varmepumpen virker godt sammen med balansert ventilasjon.Boliger med mekanisk balansert ventilasjonssystem egner seg godt for varmepumpe. Varmepumpen produserer den varmen boligen trenger, og ventilasjonssystemet sørger for luftbytte. Varmegjenvinneren i ventilasjonssystemet sørger for at ikke all varmen forsvinner ut med avtrekksluften, men at den nyttiggjøres til forvarming av friskluften som trekkes inn i huset. Unngå å plassere varmepumpens utedel rett ved luftinntaket, slik at ikke friskluften blir kjølt ned av varmepumpen.